Vuosikokouksen päätöksiä

24.3.2019

Vuoden 2018 osalta hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Päätettiin pitää jäsenmaksu ja liittymismaksu ennallaan. Vuoden 2019 jäsenmaksu on 10€ ja liittymismaksu 10€.

Hallituksesta olivat erovuorossa Yli-Ii ja Kiiminki. Yli-Iin edustajat ovat Antti Päkkilä (varsinainen jäsen) ja Jari Lammela (varajäsen). Kiimingin edustajat ovat Jaakko Jussila (varsinainen jäsen) ja Antti Koivisto (varajäsen).

Toiminnantarkastajiksi valittiin Pentti Tolonen ja Sami Toivanen, heille varajäseniksi Pasi Nikula ja Esko Aali.

Yhdistystä edustaa vuoden 2020 P-P Kennelpiirin ja rotujärjestöjen vuosikokouksissa seuraavat henkilöt:

• P-P Kennelpiiri Tuija Miettunen, varalle Jaakko Jussila.

• SHHJ Esko Aali, varalle Tuija Miettunen

• SPJ Harri Sanaksenaho, varalle Timo Tiiro.

• SLJ Sami Toivanen, varalle Peter Appelgren.

 

Koejaoston vetäjänä jatkaa Pasi Höyhtyä ja näyttelyjaoston vetäjän hallitus nimeää keskuudestaan. Jaostojen vetäjät valtuutettiin täydentämään jaostot.

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenistölle sähköpostitse.

 

Jaostojen toiminta –osiosta löydät tietoja koe- ja näyttelyjaostojen suunnitelmista.